Sterke verbindingen

Meer leerlingen laten kennismaken met en enthousiasmeren voor techniek en techniekonderwijs, dat is het doel van STO. Hoe? Door leerlingen en collega’s kennis te laten maken met techniek in al haar vormen. Bijvoorbeeld door leerlingen samen met hun ouders techniekonderwijs in de praktijk te laten beleven, scholen en bedrijven te verbinden en ook collegas mee te nemen in de wereld van techniek. In deze nieuwsbrief STO Zuid-Limburg nemen we je mee in verschillende initiatieven in de regio.  

Techniek in bedrijf
Techniek is overal. Dat vraagt ook iets van het technisch onderwijs van de toekomst. STO wil leerlingen de benodigde moderne vaardigheden en kennis aanleren door onderwijs verder te innoveren en ontwikkelen. Daarbij mag de samenwerking met het bedrijfsleven niet ontbreken.

Petra Stuit, directeur VMBO Maastricht, Maurice Dunk, voorzitter MKB Zuid-Limburg en Piet Muijtjens, bestuurslid MKB regio Maastricht, spraken elkaar over het belang van deze samenwerking. Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen en het bedrijfsleven elkaar vinden en iets aan elkaar hebben? Lees meer…

 

Surprise in de docentenkamer  
Zeer binnenkort ontvangen alle 24 STO-scholen in de regio Zuid-Limburg een surprisebox. Deze box zal jullie docentenkamer helemaal in de STO.Leert-sfeer omtoveren. Lees meer…

 

Een top pitstop
Leerlingen in deze coronatijd veilig laten kennismaken met techniek en dé locatie voor techniekonderwijs in Parkstad, dat is het doel van de pitstop op het Techniek College Parkstad Limburg. Leerlingen uit groep 8 en de onderbouw van de vmbo-scholen waren uitgenodigd om op dinsdag 8 februari in tijdslots een pitstop te maken. En daar werd gretig gebruik van gemaakt. Lees meer…

 

’Nieuwe leerweg’; wat en hoe?

De invoering van het programma ‘Nieuwe Leerweg’ is ingezet door het ministerie van OCW en zal landelijk ingevoerd worden. Binnen het programma van STO is onder andere het begeleiden van deze Nieuwe Leerweg opgenomen.

Een belangrijke taak zoals de inhoud en de implementatie is aan de scholen. De aspecten techniek & technologie komen breed aan de orde en worden via specifieke programma’s en ontwikkelde kaders aangeboden.

Binnen onze STO-regio Zuid-Limburg zijn inmiddels collega’s actief in werkgroepen die samen zoeken naar diverse uitvoeringsmogelijkheden, kennis delen, scholen koppelen en informatie binnen de school en (sub)regio vormgeven. Lees meer…

 

Gerecyclede kerst

Eind vorig jaar gingen leerlingen uit leerjaar 3 van de Nieuwe Thermen langs bij het TCPL. In hun kennismaking met techniek gingen ze aan de slag met het recyclen van plastic en het besturen van robotarmen. Lees meer….

 

Meer weten over STO Zuid-Limburg?

STO Zuid-Limburg wil samen met scholen in regio Zuid-Limburg het techniekonderwijs verder innoveren, zodat leerlingen nog vaker:

  • In aanraking komen met moderne technieken,
  • leren werken met machines en materialen die ook in de beroepsomgeving gebruikt worden,
  • kunnen kiezen uit een divers én inhoudelijk aantrekkelijk onderwijsaanbod,
  • in contact komen met het bedrijfsleven dat vakinhoudelijk betrokken wordt in het leerproces op school en
  • het juiste maatwerk en zorg met passende begeleiding krijgen.

We werken daarbij nauw samen met het primair onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. STO Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg: SVO|PL, DaCapo College en stichting LVO.

 

Heb je opmerkingen of vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op via info@stozuidlimburg.nl. Wil je meer weten over de ontwikkelingen van STO Zuid-Limburg in jouw regio? Neem dan contact op met jouw regiocoördinator: Maarten van Rijn, Maastricht Heuvelland, Jos Wolters, Westelijke Mijnstreek of Amin El Ouazghari, Parkstad.

www.stozuidlimburg.nl