’Nieuwe leerweg’; wat en hoe?

De invoering van het programma ‘Nieuwe Leerweg’ is ingezet door het ministerie van OCW en zal landelijk ingevoerd worden. Binnen het programma van STO is onder andere het begeleiden van deze Nieuwe Leerweg opgenomen. Een belangrijke taak zoals de inhoud en de implementatie is aan de scholen. De aspecten techniek & technologie komen breed aan de orde en worden via specifieke programma’s en ontwikkelde kaders aangeboden.

Met ingang van schooljaar 2024 zullen leerlingen van de huidige gemengde leerweg (gl)/theoretische leerweg (tl) en mavo een nieuw programma volgen. Gl en tl worden samengevoegd tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Naast avo-vakken is het praktijkgericht programma een onlosmakelijk onderdeel van de Nieuwe Leerweg.

Praktijkgericht leren

Leerlingen moeten een praktijkgericht programma volgen en afsluiten met praktische en realistische opdrachten binnen en buiten de school. Deze opdrachten worden in samenwerking met het bedrijfsleven, instellingen, vervolgonderwijs en overheden vormgegeven.

Binnen onze STO-regio Zuid-Limburg zijn inmiddels collega’s actief in werkgroepen. De doelstelling van deze werkgroepen is om samen te zoeken naar diverse uitvoeringsmogelijkheden, kennis te delen, waar mogelijk scholen te koppelen en informatie binnen de school en (sub)regio vorm te geven.

De pilotschool voor de Nieuwe Leerweg, Sint Maartenscollege te Maastricht, heeft een belangrijke rol in de regio. De begeleiding van de pilotschool vindt plaats via SLO en deze kennis wordt in de bijeenkomsten gedeeld.

En nu?

Het proces is in volle gang. Kennisdelingen zijn georganiseerd of worden binnenkort gehouden. Samen met de directies wordt de ontwikkeling besproken en binnen scholen vormgegeven. We houden je op de hoogte!

Wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met Maarten van Rijn, begeleider namens STO Zuid-Limburg, via 06-46 03 85 95.