Ontdekken in het Doe-lab

Om onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs te ondersteunen wordt in het nieuwe schooljaar in de Westelijke Mijnstreek het Doe-lab Zuid-Limburg opgezet. Hier kunnen leerling een product in de praktijk onderzoeken, maken en testen. Ze kunnen daarnaast een product verbeteren in de praktijk.

Het doel van het Doe-lab is het realiseren van een ontwerp-, test- en maakplek in Sittard voor basisschoolleerlingen in de regio Westelijke Mijnstreek. Onder deskundige begeleiding vinden leerlingen hier antwoorden op (zelf) ontwikkelde onderzoeksvragen in de wereld van de wetenschap en (creatieve) techniek, door te ontdekken en experimenteren. Het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bedrijfsleven werken in deze proeftuin samen rondom relevante thema’s en projecten. Zij zoeken daarbij aansluiting bij de lopende projecten van STO Zuid-Limburg.