Weer vier vmbo-geslaagden verspaningstechniek op Vista College

Vier vierdejaars vmbo-leerlingen van het DaCapo College die het keuzevak verspaning volgen, legden op eind maart hun proeve van bekwaamheid af. Dit gebeurde op het Vista College Sittard in de werkplaats van de afdeling fijnmechanica. ‘Vol trots kunnen we melden dat deze jonge vaklieden allemaal geslaagd zijn’, stelt gepassioneerd docent Produceren Installeren en Energie (PIE) Bert Crompvoets van het Sittardse Dacapo College.

 

DaCapo heeft zelf twee draaibanken op school staan (aangeschaft met STO-gelden, net als de gereedschappen en materialen), maar dit is in de praktijk te weinig om alle derdejaars- en vierdejaars leerlingen praktijk- en examenopdrachten te laten uitvoeren. Daarom legde Bert drie jaar geleden contact met het Vista College in Sittard waar ze negen draaibanken hebben. ‘We hebben onderling goede afspraken gemaakt waardoor ik een dag per week met mijn derdejaarsleerlingen naar het Vista College ga om te werken aan hun basisvaardigheden op de draaibank. En nu dan voor het derde jaar op rij slagen mijn leerlingen daar voor het verspaningsvak. De drempel om door te stromen naar het mbo is door de wekelijkse bezoeken is echt lager geworden.’ Ook nu vervolgen twintig leerlingen hun opleiding aan het Vista College. ‘We hebben beide lesprogramma’s goed op elkaar afgestemd en daarmee is we een doorlopende leerlijn gegarandeerd.’