Leren-Doen-Maken

Toekomstgerichte vaardigheden

LerenDoenMaken is een platform voor Digitale Geletterdheid, met uitdagende opdrachten, dat de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden stimuleert en het initiatief bij de leerling legt.

Bezoek website