Stimulusprijs voor Doe-Lab Westelijke Mijnstreek

Het Doe-Lab Westelijke Mijnstreek ontving op 8 december 2022 de Stimulusprijs 2022 van Stichting Stimu-leren. Een mooie erkenning voor het werk dat pioniers Thijs van Thoor (DaCapo College) en Dennis Sevriens (Kindante) verzetten om het Doe-Lab zowel in technische als in didactische zin vorm en inhoud te geven.

 

“Met het Doe-Lab zetten we techniek in de schijnwerper en laten we tegelijkertijd basisschoolleerlingen al vanaf 8 jaar op een praktische en laagdrempelige manier aan de slag gaan met techniek”, vertelt Thijs.

“De kinderen gaan hier altijd met een grote glimlach naar buiten. En nu toont ook deze prijs aan dat we op de goede weg zitten.” Op dit moment hebben al bijna 2.000 kinderen in Sittard spelenderwijs met techniek kennisgemaakt. Dit sluit volgens de jury naadloos aan bij de doelstelling van de stichting, die de prijs jaarlijks uitreikt aan initiatieven die het vak techniek over de volle breedte in de Euregio Maas-Rijn stimuleren en/of promoten.

       

Onontdekte vaardigheden

Kinderen komen over het algemeen weinig in aanraking met techniek concludeert Dennis. “We werken met losse thema’s waar ze zelf uit kunnen kiezen. Daar zijn ze een dagdeel zoet mee en ervaren dat ze mogelijk over onontdekte vaardigheden beschikken. Dit moet je ieder kind gunnen!

We hopen dat ze ieder jaar een keertje terugkomen. Het zou mooi zijn als we ze hierdoor triggeren om voor technische beroepskeuze te gaan.” In een volgende fase willen ze leerkrachten enthousiasmeren omdat ze met een middag in het Doe-Lab iets kunnen wegstrepen in de lesmethode. “Het wordt dan meer dan een leuk uitstapje. Ze krijgen dan zelf ook een rol in het voortraject. Verder willen we ook het bedrijfsleven erbij gaan betrekken. We hebben nog zoveel ideeën!” Sterk Techniekonderwijs Zuid-Limburg draagt dit soort initiatieven een warm hart toe. Mede met financiële steun van STO zijn voor het Doe-Lab middelen als technische lego, iPads en M-bots aangeschaft.