Ondertekening convenant Doe-Lab DaCapo en Kindante

Op 17 januari tekenden Peter Lemmens, lid van het college van bestuur van Kindante en Tim Bominaar, conrector van het DaCapo College het convenant Doe-Lab tussen DaCapo en Kindante. Het convenant dient om de voortgang van het Doe-Lab te waarborgen voor de toekomst.

Het Doe-Lab had in de beginperiode last van corona, maar na de officiële opening op 16 maart 2021 heeft het zijn waarde bovengemiddeld bewezen. Eind dit schooljaar vinden ruim 5.500 basisschoolleerlingen vanaf groep 4 t/m 8 hun weg naar het Doe-Lab. Leerlingen komen, samen met hun juf of meester (en de nodige ouders of andere begeleiders) met veel plezier naar Sittard en vertrekken steevast met een nog grotere smile op hun gezicht. Dit werd gestaafd door conrector Bominaar die aangaf dat zijn dochter weken na haar bezoek aan het Doe-Lab er nog steeds met veel enthousiasme over spreekt.

Ambassadeurs

Aanwezig wethouder Yvonne Salvino, de eerste ambassadeur van het Doe-Lab, was ook nog steeds enthousiast: ‘Op deze  samenwerking mogen we met recht trots zijn. Dit heeft de toekomst. Er zijn ontzettend veel banen in de techniek. Daar moeten we nog meer op inspelen door kinderen al op jonge leeftijd met techniek en wetenschap in aanraking te laten komen.’ Naast Yvonne Salvino en Pieter Meekels kregen we er op deze feestelijke middag ook nóg twee ambassadeurs bij; Thijs van Thoor en Dennis Sevriens. Twee bevlogen en enthousiaste docenten die vanaf het begin vorm en inhoud gaven aan het Doe-Lab. Chapeau voor deze heren!

Kennisdeling

Na het tekenen van het convenant was er ook tijd voor kennisdeling. Er werd verbinding gemaakt tussen leerkrachten van het basisonderwijs die het onderzoekend en ontwerpend leren een warm hart toedragen. We zoomden in op een vervolgactiviteit ter verlenging van het project Industriële Revolutie. Basisscholen kunnen tijdens hun thema Industriële Revolutie een bezoek brengen aan ons Doe-Lab’. Twee onderdelen werden uitgelicht. Het werken met de Makey Makey, een soort toetsenbord -hoe kunnen we de lesstof programmeren en kunnen we dit door de Makey Makey laten voorlezen- en hoe maken we met het programma CoSPaces een eigen VR-wereld rondom het thema Industriële Revolutie. Zo maken we bij een bezoek aan het Doe-Lab de kinderen enthousiast en tijdens deze kennisdeling de leerkrachten.