Bouwen aan een duurzaam netwerk

Voor sterk techniekonderwijs is het belangrijk om professionals uit het bedrijfsleven te betrekken bij het onderwijs. De koppeling tussen leren in de klas en leren in de praktijk is op het TCPL duidelijk aanwezig. De school timmert ook flink aan de weg om hun netwerk van partnerbedrijven uit te breiden zodat leerlingen nog meer in de praktijk met techniek aan de slag kunnen.

Jos Vencken, bedrijvencoördinator van het TCPL: “leerlingen uit leerjaar 3 gaan op een oriënterende LOB-snuffelstage. Ze mogen dan 2 weken lang ervaring opdoen bij verschillende bedrijven in de techniek. In leerjaar 4 is LOB nog belangrijker. Daarom hebben we er op TCPL voor gekozen om gedurende het hele schooljaar een lintstage te organiseren. Alle leerling loopt elke week één dag stage bij een bedrijf. “

Leerbedrijven
Inmiddels heeft het TCPL een netwerk van ruim 130 bedrijven in de regio opgebouwd en weten bedrijven de school ook zelf te vinden. Ze melden zich zelf om stages aan te kunnen bieden. “Bij BWI hadden we aan het begin van het schooljaar zelfs meer plekken dan stagiairs. Hoe mooi is dat?!”, zegt Jos Vencken trots.

De stagedocenten hebben goede contacten met de bedrijven. Zo ontstaat een duurzame en professionele samenwerking. De coronacrisis heeft voor een kleine daling in het aantal stageplekken gezorgd, maar ook in deze tijd blijft techniek belangrijk om de samenleving draaiend te houden. De leerlingen van het TCPL dragen daar hun steentje aan bij.

De volgende stap die het TCPL wil zetten, is het ontwikkelen van een plaquette voor de leerbedrijven. Zo kunnen zij ook trots laten zien dat ze deel uitmaken van het duurzame netwerk rond het TCPL.

Praktijk in de school
Er gebeurt veel op het TCPL om leerlingen te laten kennismaken met techniek, zowel binnen als buiten de school. In samenwerking met de Metaalunie wordt binnenkort een bezoek gebracht aan innovatieve metaalbedrijven zodat leerlingen zich een beeld kunnen vormen van die branche en IW Nederland, helemaal gericht op mbo-opleidingen in de installatie- en elektrotechniek, organiseert gastleggen en doe-dagen. Ook voor onderbouwleerlingen wordt, samen met Procestechniek & Maintenance Limburg, gezocht naar werkvormen om kennis te maken met procestechniek. Op dit moment wordt bijvoorbeeld een proef gedraaid met de lesbox ‘papier maken’ om leerlingen te laten zien hoe techniek verweven is in de wereld om hen heen. Daarnaast start een try-out met FLUI.GO Science om nog meer praktijk de school in te halen.

Samenwerking buiten Parkstad
Door de verbinding binnen Sterk TechniekOnderwijs zoekt het TCPL ook de samenwerking op met bedrijven buiten Parkstad. Jos: “Leerlingen uit het 3de jaar gaan vijf middagen in kleine groepjes naar GOFLEX in Stein voor een doe-middag en ook de samenwerking met Bouwmensen in Beek begint steeds meer vorm te krijgen. Zij hebben bijvoorbeeld een cursus spuittechniek verzorgd en het is ook de bedoeling dat onze leerlingen op hun locatie in Beek lessen gaan volgen. Door al deze activiteiten kunnen leerlingen in de praktijk proeven van allerlei verschillende facetten van techniek. Zo bereiden we ze voor op de vervolgstap in hun loopbaan.”