Zeer bekwaam

We werken natuurlijk niet alleen samen met het bedrijfsleven, maar ook binnen het onderwijs is samenwerking belangrijk. Hierdoor zijn leerlingen beter voorbereid op wat ze kunnen verwachten op het mbo en in het bedrijfsleven. Vierdejaars PIE-leerlingen van het DaCapo College deden daarom hun Proeve van Bekwaamheid voor het keuzevak verspaning op VISTA.

Bij de afdeling Industrieel Design & Development maakten ze een opdracht die ook op mbo niveau 2 wordt gemaakt. Heel spannend voor de leerlingen, maar ze hebben hem allemaal met goed gevolg afgerond. De leerlingen die volgend schooljaar naar de opleiding Industrieel Design & Development gaan, kunnen meteen aan de slag met opdrachten die hierop aansluiten. Dat is een win-winsituatie voor zowel de leerlingen van het DaCapo College als VISTA.