STO gaat door: subsidie wordt met een jaar verlengd, horizon nu op 2029

Vanaf 2020 tot en met 2023 werden de beschikbare middelen voor Sterk Techniekonderwijs (STO) verdeeld via een subsidieprogramma vanuit de Rijksoverheid. Binnen dit programma werken vmbo-scholen samen met het lokale bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs in 78 Nederlandse techniekregio’s. Zuid-Limburg is daar één van. Het doel van STO is het neerzetten van een duurzaam, dekkend en hoogwaardig techniekaanbod. Het goede nieuws is dat minister Wiersma de huidige transitiefase verlengt tot eind 2024. In deze verlenging blijven uitvoering, regio’s en systematiek gelijk en komt er een ontwerp voor een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2025 tot 2029. De nieuwe fase van STO moet vanaf 2025 de aanpak van het programma verbreden en bestendigen. 

 

Op hoofdpunten ziet het er als volgt uit:

  • De regio’s krijgen voor 2024 subsidie (een kwart van de eerder ontvangen subsidie), maar moeten wel een plan en een begroting indienen;
  • De verantwoordingscyclus wordt aangepast, zodat dit beter aansluit op de verlenging;
  • In 2024 mag een deel van de subsidie gebruikt worden voor het maken van plannen voor de komende fase (2025 – 2029);
  • In de periode 2025 – 2029 is er weer jaarlijks €100 miljoen beschikbaar voor alle 78 STO-regio’s;
  • De regeling voor de periode 2025 – 2029 wordt uiterlijk maart 2024 gepubliceerd.

 

Voor meer informatie en de bijbehorende kamerbrief: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z08540&did=2023D20365