“Mijn naam is Jos Wolters, regiocoördinator STO Zuid-Limburg Westelijke Mijnstreek. Mijn schoolloopbaan is begonnen op de “LTS Pastoor Jacobs” in Sittard, voorloper van het DaCapo College als docent Bouwkunde. Op deze school ben ik docent, decaan en teamleider geweest. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij vele projecten waaronder de vernieuwing van de beroepsgerichte vakken, Techniek Onderwijs Zuid-Limburg en de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen met het MBO. Ook in het MBO heb ik gewerkt als docent en als teamleider.

De afgelopen jaren ben ik intensief betrokken geweest bij de planvorming en realisatie van de nieuwbouw van het DaCapo College aan de Havikstraat in Sittard. Hier is een moderne techniekvoorziening gebouwd waar po-vmbo-mbo en bedrijfsleven samen werken aan goed onderwijs. Als regiocoördinator werk ik voor het DaCapo College in Sittard, Graaf Huyn in Geleen en Groenewald in Stein. Naast het coördineren van de activiteiten van STO Zuid-Limburg probeer ik de scholen zo veel mogelijk te ondersteunen om de kwaliteit van het techniekonderwijs te borgen en te verbeteren. Samen met het primair onderwijs, het mbo en het bedrijfsleven gaat het ons zeker lukken om het onderwijslandschap voor techniekonderwijs nog aantrekkelijker en duurzaam te maken.”