Maastricht-Heuvelland: Drones als keuzedeel

Op dit moment zijn de directeuren van de scholen in Maastricht-Heuvelland geïnformeerd over de mogelijkheden van STO Zuid-Limburg. We zijn aan de slag gegaan met de beeldvorming, uitvoering en planvorming om de activiteiten van STO Zuid-Limburg te concretiseren. Op veel scholen zijn er al activiteiten die in de lijn van STO Zuid-Limburg uitgevoerd worden, zoals:

• het loopbaanoriëntatie en begeleiding Loopbaancoach traject,
• de informatievoorziening en ontwikkelingen rondom de invulling van de Nieuwe Leerweg via Dienstverlening & Producten of Technologie & Toepassing.
• En er zijn scholen die al ideeën hebben over een technologisch project als keuzedeel in de bovenbouw. Bijvoorbeeld een keuzedeel ‘drones’ voor VMBO Maastricht.

Daarnaast worden de contacten met het bedrijfsleven geïntensiveerd. De lopende projecten en samenwerking met onze partners in het primair onderwijs worden verder versterkt.

Westelijke Mijnstreek: ontdekken in het Doe-lab

Om onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs te ondersteunen wordt in het nieuwe schooljaar in de Westelijke Mijnstreek het Doe-lab Zuid-Limburg opgezet. Hier kunnen leerling een product in de praktijk onderzoeken, maken en testen. Ze kunnen daarnaast een product verbeteren in de praktijk.

Het doel van het Doe-lab is het realiseren van een ontwerp-, test- en maakplek in Sittard voor basisschoolleerlingen in de regio Westelijke Mijnstreek. Onder deskundige begeleiding vinden leerlingen hier antwoorden op (zelf) ontwikkelde onderzoeksvragen in de wereld van de wetenschap en (creatieve) techniek, door te ontdekken en experimenteren.

Het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bedrijfsleven werken in deze proeftuin samen rondom relevante thema’s en projecten. Zij zoeken daarbij aansluiting bij de lopende projecten van STO Zuid-Limburg.

Parkstad: experience lab

Techniekcollege Parkstad werkt al op veel gebieden samen met het mbo. We denken bijvoorbeeld na over een drempeloze doorstroom vmbo-mbo, het samen vormgeven van een nieuwe opleiding (mechatronica) en het gezamenlijk opleiden van onze collega’s.
In het techniekcollege wordt uitsluitend techniekonderwijs gegeven. Het vmbo techniekonderwijs (klas 3 en 4) ligt ook in hetzelfde gebouw als mbo techniek.

Heel concreet zijn we samen met het mbo bezig om een experiencelab in te richten. De gedeelde flexwerkplek in onze school is daarvoor inmiddels vrijgemaakt. In deze ruimte zal vooruitstrevende techniek een plek krijgen. Leerlingen kunnen daar op inschrijving experimenteren en ervaring opdoen met deze technieken. Denk bijvoorbeeld aan 3d-printen, programmeren en robotica.