Technologie en Toepassing (T&T) als uitbreiding van het Technasium

Al geruime tijd leefde de wens om mavoleerlingen van het Graaf Huyn College vanaf de brugklassen een praktijkgericht programma aan te bieden, met realistische opdrachten van een externe opdrachtgever. Ongeveer vijf jaar geleden hebben we de eerste verkennende stappen gezet, waarbij we aansloten bij het Technasium-onderwijs (voor havo/vwo) op onze school.

In september 2019 zijn we uiteindelijk écht gestart, met T&T op het rooster voor alle mavo brugklassen! De leerlingen gingen in de Technasium-werkplaats aan de slag met de opdrachten ‘een hal met wow-effect’ (opdrachtgever Graaf Huyn College) en ‘herontwerp van een onveilige omgeving’ (opdrachtgever de politie). Onderzoeken, brainstormen, ontwerpen en presenteren zijn de vaste onderdelen die de leerlingenteams bij een opdracht voor hun kiezen krijgen. Het samenwerken in een team, taken verdelen, werk plannen, initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen zijn de procesvaardigheden die centraal staan.

Afstandsonderwijs tijdens de Corona-lockdown was een behoorlijke uitdaging voor deze vorm van onderwijs. Het heeft ons ook gedwongen om wat langer na te denken over de start van het programma in mavo 2. Daar zijn we onlangs gestart met de focus op vaardigheden zoals creatief denken, ICT vaardigheid, machine-vaardigheid en een ontwerpschets maken.

Bij de doorontwikkeling naar de bovenbouw is de wens om óók MBO-opleidingen te betrekken bij de opdrachten om zo LOB duidelijker vorm te geven vanuit het vak T&T.

 

 

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in Parkstad

Eén van de doelen vanuit STO is de bedrijven meer te betrekken bij het huidige techniekonderwijs. Vanuit dit perspectief is het Techniek College Parkstad Limburg onlangs een samenwerking aangegaan met Slot Schaesberg en Stichting Atelier Stadsrevisie.

De Stichting Atelier Stadsrevisie, onder leiding van de bekende kunstenaar Michel Huisman, zocht contact met het TCPL. De stichting wil de Heerlense binnenstad, qua sfeer en uitstraling verbeteren door min of meer het beeld van de oude straatgevels terug te laten komen. Daarom hebben zij een plan gelanceerd om de gevels van vele winkels te renoveren om zo de karakteristieke binnenstad terug te krijgen. Na een oriënterend en inspirerend gesprek over de mogelijkheden, zijn de partijen de samenwerking aangegaan. Als technische onderwijspartner levert het TCPL een bijdrage aan dit bijzondere project in de Heerlense binnenstad.

De stichting zoekt samenwerking met burgers, vrijwilligers, langdurig werklozen en dus het onderwijs. Dit sociale project moet de stedelijke cohesie en lokale trots en vreugde vergroten. De kans om in dit project te participeren greep het TCPL dan ook met beide handen aan. Jos Vencken, verantwoordelijk voor het bouwen van een duurzaam netwerk van bedrijven vanuit het TCPL, vertelt: “een 3-tal basisberoepsgericht leerlingen vanuit onze PIE- en BWI-afdeling, ondersteunen gedurende dit schooljaar de stichting elke dinsdag. De projecten worden door het team gemaakt in het Maankwartier. Stap voor stap wordt het ontwerp opgebouwd tot een geheel. Het is een schoolse opstelling, waarbij techniekfacetten van timmeren, metselen, metaal en elektro-/installatiewerk aan de orde komen. Een uitdagend proces waarbij onze leerlingen, bijgestaan door vakbekwame vrijwilligers, perfect kunnen ondersteunen.”

Onlangs is een van de gevels, de Tostibar, in één van de hoofdstraten al opgeleverd. Jos: “Leerlingen vinden het fijn om de stad te mogen “pimpen” en deel uit te mogen maken van het team. Het resultaat wat ze maken is zichtbaar en blijvend, hoe mooi is dat!”

Het 2e project waar de samenwerking is gezocht, met name in de monumentale restauratie,
is het Slot Schaesberg. De 3e jaars BWI-leerlingen gaan voor de herfstvakantie op excursie naar het slot voor een rondleiding en een aantal workshops. Leerlingen zullen zo een beter beeld krijgen van de monumentale beroepen. Verder wordt een PIE- leerling vanuit zijn 4e jaars stage te werk gesteld op het slot om daar het team te gaan ondersteunen bij metaal- en elektro-/installatiewerkzaamheden.

“We willen onze leerlingen een uitdagende leeromgeving bieden buiten de school”, vertelt Jos Vencken. TCPL timmert daarom aan de weg om de samenwerking aan te gaan met bedrijven in de buurt om een duur- en leerzaam netwerk met de professionals op te bouwen.

 

 

Drone keuzedeel voor leerlingen van het Bonnefanten College en VMBO Maastricht

Wie in Maastricht-West woont heeft misschien wel al iets zien vliegen rond het Bonnefanten College. Docenten van VMBO Maastricht en het Bonnefanten College hebben namelijk een drone-cursus gevolgd.
Voor het VMBO onderwijs in Maastricht een mooie opsteker! Jongeren gaan binnen hun curriculum aan de slag met drones: van bouwen tot programmeren en vliegen, van video-opnames  tot deelnemen aan een nationale competitie. Die grote grijns van de docenten is dus zeker terecht!

  

Het droneproject is een nieuwe manier om leerlingen al op vroege leeftijd in contact te brengen met leuke technische hoogstanden. De leerlingen kunnen tijdens het project kiezen uit verschillende richtingen:

  • Het Bonnefanten College neemt deel aan de Race and Battle drone.

In deze lessen gaan leerlingen zelfstandig een drone bouwen. Daarna gaan ze hiermee racen en maken kans om mee te doen in een nationale competitie. Ook moeten de leerlingen hun drone bewapenen om als laatste in het luchtruim over te blijven.

  • Foto en video opname voor een promotiefilmpje bij VMBO Maastricht

Leerlingen maken door middel van een drone video-opnamen om een promotiefilmpje te maken voor een bedrijf. Hierbij moeten de leerlingen van tevoren nadenken over wat ze willen filmen, van welke kant ze dan moeten vliegen en waar mogen ze vliegen.

  • Op het VMBO gaan leerlingen uit 3GTL binnen het vak D&P de drones gebruiken

Ze gaan een drone bouwen, programmeren en vliegen. Het eindresultaat na 10 weken is een blog met een promotiefilmpje voor een bedrijf dat door de leerlingen zelf moet worden gemaakt met minsten 50 % drone opnamen.

 

Alle leerlingen krijgen tijdens het project vliegtijd door middel van oefendrones.

Op 4 september hebben docenten van het Bonnefanten College (Frank Tessers, Roel de Vries, Frank Buijk, Guido Willems en Jordy Daemen) samen met hun collega’s van het VMBO Maastricht (Richard Aerdts, Bjorn Di-Paolo en Elise Piers) cursus gevolgd om de drone-lessen te gaan verzorgen. 

De opleiding wordt afgesloten met een examen en een officieel erkend drone-vlieg-certificaat. Het bedrijf Drone-class heeft deze docenten tevens informatie gegeven over de wet- en regelgeving van het Nederlands luchtruim. Wisten jullie dat het luchtruim van Lelystad airport door defensie geregeld wordt?

Even voorstellen: programmamanager Henk Winkelman

Henk Winkelman is sinds 1 oktober gestart als programmamanager voor Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg. Hij is ook verantwoordelijk voor STO in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben Henk Winkelman, 52 jaar jong, gehuwd en vader van drie kinderen, woonachtig in Asten. Na het afronden van mijn studie, bewegingstechnologie, heb ik gewerkt in de revalidatietechniek en via een onverwacht loopbaanpad, mijn weg gevonden in het onderwijs.

Welke ervaring heb je opgedaan?
Ondertussen ben ik ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs in verschillende functies en op verschillende vmbo scholen. Ik ben gestart als docent en later aan de slag gegaan als teamleider en sectordirecteur. De werelden van het vmbo techniekonderwijs en de regionale samenwerking zijn dus niet nieuw voor mij.

Jij en Sterk Techniek Onderwijs?
Vanaf 2019 ben ik intensief betrokken bij de planontwikkeling Sterk Techniek Onderwijs Noord- en Midden Limburg (NML) en nu als programmamanager NML verantwoordelijk voor de uitvoering. Met ingang van 1 oktober ben ik tevens programmamanager van Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg.

Wat is de toekomst van techniek?
Het uitrollen van twee programma’s voor twee Sterke Techniek Regio’s in één provincie is interessant met legio uitdagingen. Ik wil niet alleen het programma zo goed mogelijk uitrollen, ik wil in samenwerking bijdragen aan een kansrijke toekomst in techniek en technologie. Ik geloof dat we in de provincie Limburg duizenden leerlingen warm kunnen maken in de wereld van techniek en technologie, als we daar samen voor gaan. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met iedereen die verbonden is aan Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg.