SPV Managementdag

SPV 20 jaar in beweging, net als het vmbo

Het vmbo blijft zich ontwikkelen. Van afdelingsprogramma’s, naar profielen, naar praktijkgerichte programma’s en mogelijk flexibele examens. Veel van deze ontwikkelingen zijn gestart met een wens vanuit het vmbo-veld en een plan van SPV. De afgelopen 20 jaar heeft SPV het initiatief genomen voor verschillende ontwikkelingen en de invoering ervan begeleid. Reden om samen het glas te heffen tijdens de jaarlijkse Managementdag van SPV.

Dat doen we graag, samen met u, op 3 juni 2024. De Management‘dag’ is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in en voor het vmbo; leidinggevenden van docenten, coördinatoren, beleidsmakers en belangstellenden.

Het thema van de dag is dit jaar ‘Het vmbo in beweging’.

Tijdens de Managementdag komen zowel landelijke als lokale ontwikkelingen aan de orde, want lokaal zijn vmbo scholen voortdurend op zoek naar de beste manier om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. Enkele voorbeelden daarvan presenteren we graag aan u.

We starten de ‘dag’ om 15.00 uur met een lezing van Johannes Visser – schrijver over onderwijs voor de Correspondent – naar aanleiding van zijn recente boek ‘Is het voor een cijfer?’. Hij spreekt over scholen die cijferfabrieken zijn geworden, waardoor leerlingen stress ervaren en toetsing zijn doel voorbij schiet. Johannes Visser schetst hoe het zover heeft kunnen komen en hoe leerlingen anders gemotiveerd kunnen worden. ‘School moet om groei gaan en niet om cijfers’ is zijn stelling. Natuurlijk is er voor iedereen een exemplaar van het boek van Johannes Visser.

Na twee rondes workshops rond inspirerende ontwikkelingen in het vmbo vieren we graag, samen met u, het 20-jarig bestaan van SPV. In die 20 jaar heeft SPV heel wat in beweging gezet. Dat laten we u ervaren door gesprekken, beeld en dans, waarna we samen het glas heffen op een mooie toekomst voor het vmbo en SPV.
We sluiten de dag af met een gezellige, informele maaltijd, waarvoor we u van harte uitnodigen.
De Managementdag 2024 vindt plaats in Leerhotel Het Klooster, Daam Fokkemalaan 10 in Amersfoort.

Programma

14.30 – 15.00 uur: ontvangst met koffie en thee
15.00 uur: welkom door de dagvoorzitter
15.05 uur: keynote door Johannes Visser ‘Is het voor een cijfer?’
16.15 uur: eerste ronde workshops
17.00 uur: wisseltijd
17.15 uur: tweede ronde workshops
18.15 uur: viering 20 jaar SPV
18.45 uur: informele maaltijd

Workshops

1. Drie scholen komen samen
Jan van der Meij, directeur Alma College Almelo
In augustus 2022 opende het Alma College in Almelo haar deuren: een vmbo-school met alle vmbo-leerwegen. De school is ontstaan uit samenwerking tussen de drie vmbo-locaties van Het Erasmus, Het Noordik en Pius X College. Deze unieke samenwerking komt voort uit krimp en de wens om alle profielen in de lucht te houden. Het Alma College heeft 850 leerlingen, ruim 150 medewerkers en beidt acht profielen aan. Hoe het Alma College tot stand is gekomen en bevalt vertelt directeur Jan van der Meij.

2. Het vmbo in de toekomst
Arjen Daelmans, voorzitter SPV
In 2023 heeft SPV een advies aan OCW uitgebracht over de doorontwikkeling van het beroepsgerichte vmbo. In mei/juni komt OCW met een beleidsreactie op dit advies. De aandacht voor beroepsgericht/praktijkgericht onderwijs neemt toe in het hele onderwijs. Met het advies is het denken over de toekomst van het beroepsgerichte vmbo niet gestopt, want het vmbo blijft in beweging. Arjen Daelmans, voorzitter van SPV gaat graag met aanwezigen in gesprek over de toekomst van ‘ons’ vmbo. Hij hoort graag welke ideeën er bij u leven.

3. Ook examens zijn in beweging
Elsa Postma, CvTE
Het vmbo is een innovatieve vorm van onderwijs met een eigen examensystematiek voor de beroepsgerichte programma’s, de cspe’s. Hoewel deze examenvorm al een aantal jaren bestaat vindt er voortdurend doorontwikkeling plaats. Zo kennen we sinds een aantal jaar een blauwe en een rode versie en kan het examen afgenomen worden van begin april tot medio juli. De profielvakken zijn inmiddels bijna allemaal modulair af te nemen. De plannen voor doorontwikkeling staan niet stil. Zo worden dit jaar en volgend jaar de syllabi van profielvakken geactualiseerd. Daarnaast wordt onderzocht of het examen flexibeler gemaakt en ingezet kan worden. Elsa Postma, clustermanager beroepsgerichte examens bij het College voor Toetsen en examens, praat u bij over deze plannen.

4. Green Mobile Education Center (GMEC)
Erik te Bokkel – projectleider Zone College
In het GMEC van het Zone College maken leerlingen kennis met de praktijk én met technologische vernieuwingen in de groensector. Het GMEC is een op maat gemaakte trailer die flexibel ingezet kan worden. Erik te Bokkel – projectleider van het Zone College – gaat met u in gesprek over de meerwaarde van de inzet van de trailer in het vmbo, de mogelijkheden die het biedt (ook voor andere profielen), de plek in het onderwijs en het ontwikkelproces (i.s.m. HK mobile).

5. Voor elke leerling een passende leerroute
Candy den Harder en Leonie Prins– directie vmbo Groevenbeek College Ermelo
Het Groevenbeek College Ermelo is steeds op zoek naar een passende leerroute voor alle leerlingen van vmbo – vwo. De ene leerling ontwikkelt zich het beste binnen vaste structuren en de andere leerling heeft meer keuzevrijheid, variatie en uitdaging nodig. Zo is Groevenbeek NEXT ontstaan; een variant naast de ‘reguliere’ KB leerweg waarbij een leerling meer ruimte krijgt om eigen keuzes te maken. Zoals een leerling zegt; ‘in principe leren we precies hetzelfde, alleen de manier waarop je het leert is anders.’ Candy den Harder en Leonie Prins, afdelingsdirectie vmbo van het Groevenbeek College nemen u graag mee in de bedoeling van Groevenbeek NEXT en de wijze waarop de school deze varianten naast elkaar heeft ingevoerd.

Bent u er ook bij? We kijken uit naar uw komst.

Datum

jun 03 2024
Expired!

Tijd

14:30 - 18:45

More Info

Bestel Tickets
Bestel Tickets

Reacties zijn gesloten.