Girls’ Day

Over Girls’ Day

Tijdens Girls’ Day openen door heel Nederland bèta-, technische, IT-bedrijven én technische of IT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden.

Girls’ Day laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en IT van dichtbij beleven.

Waarom Girls’ Day?

Het doel van Girls’ Day is om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met én te enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT.

Helaas is het aantal meisjes en vrouwen dat kiest voor een beroep in bèta, techniek en IT al jaren laag, slechts 14 procent van de technische professionals in Nederland is vrouw. Dat komt door genderstereotiepe invloeden, een beperkt beeld van technische opleidingen en beroepen, weinig zelfvertrouwen in exacte vakken en het ontbreken van rolmodellen.

Daarentegen is bèta, techniek en IT belangrijker dan ooit voor de samenleving. Zo werken labtechnologen bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van vaccins, bedenken technici ergonomische oplossingen voor thuiswerkplekken, en maken IT-professionals zich sterk voor veilige videoverbindingen.

Daarom organiseren we Girls’ Day. Een dag waarop meisjes kunnen kennismaken met bèta, techniek en IT.

Girls’ Day 2022

Vorig jaar hebben we voor het eerst een digitale feestelijke kick-off georganiseerd waaraan alle meisjes konden deelnemen. Die digitale opzet is door de deelnemers goed bevallen en daarom kiezen we in 2022 voor een hybride evenement met de volgende opzet:

 • Online Kick-Off voor alle deelnemende scholen:
  In de ochtend zal VHTO Girls’ Day 2022 feestelijk openen met een live online programma. Alle deelnemende meisjes zijn hiervoor uitgenodigd en kunnen virtueel deelnemen. Het thema voor de kick-off wordt later bekend gemaakt.
   
 • Bedrijfsbezoeken door meisjes door heel Nederland:
  Daarna openen bèta/technische of IT bedrijven (of afdelingen) en onderzoeksorganisaties hun deuren voor een groep meisjes. Deelname aan Girlsday houdt een programma in van twee tot vier uur: een korte introductie, een rondleiding of demonstratie, kennismaking met (vrouwelijke) technische beroepsbeoefenaars, én een doe-activiteit, waarbij de meisjes zelf aan de slag mogen.

Wat VHTO betreft kan de digitale kick-off bekeken worden op school of op de bedrijfslocatie. Dat laten we aan bedrijf en school. De kick-off eindigt voor 11:00 uur ’s ochtends zodat voor beide mogelijkheden kan worden gekozen.

Rol VHTO

Wat is de rol van VHTO?

Girls’ Day is een initiatief van VHTO. De rol van VHTO is als volgt:

 • Landelijke coördinatie: VHTO kiest als initiatiefnemer samen met partners een thema en datum. Daarnaast zorgt VHTO voor landelijke publiciteit en organiseert samen met partners de kick-off om Girls’ Day feestelijk te openen.
 • Bemiddeling: VHTO houdt het overzicht bij van alle partijen die zich voor Girls’ Day hebben aangemeld. VHTO bemiddelt tussen bedrijven en scholen om een passende match te maken.
 • Kwaliteitsborging: Daarnaast fungeert het als helpdesk en ondersteunt scholen en bedrijven bij het maken van een passend programma.

VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek zet zich in voor het vergroten van de participatie van meisjes/vrouwen in bèta, techniek en IT. Girlsday is een van de activiteiten die wordt uitgevoerd in het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst, een samenwerking van Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO. Dit initiatief wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft als doel om genderstereotypering te doorbreken in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Wat is de oorsprong van Girls’ Day?

De oorsprong van Girls’ Day ligt in Amerika, waar sinds 1993 de ‘Take-Our-Daughters-To-Work-Day’ wordt georganiseerd. Doel van deze dag is om meisjes de waarde van een goede opleiding en toekomstige carrièremogelijkheden te laten zien. Ook in Duitsland is Girlsday al jaren een groot succes. In 2001 vond in Duitsland de eerste Girls Day – Mädchen-Zukunftstag plaats, waarna vele landen volgden. Momenteel vindt Girls’ Day onder andere in Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Polen en Kosovo plaats.

Girl’s Day wordt in Nederland door VHTO al meer dan 10 jaar georganiseerd. Daarvoor was het een initiatief van Technika10 dat Girls’ Day in 2010 aan VHTO overdroeg. De afgelopen jaren waren er veel noemenswaardige momenten, zoals het geven van het startsein door koningin Máxima in 2013, door minister Jet Bussemaker in 2015 of door minister Ingrid van Engelshoven in 2018.

Aanmelden?

Wil je met je school of bedrijf ook meedoen aan Girlsday? Meld je dan aan via het inschrijfformulier voor scholen en bedrijven.

Meer weten?

In de FAQ’s vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen. Vind je daarin niet het antwoord op je vraag? Mail naar girlsday@vhto.nl.

Datum

apr 07 2022
Expired!

Tijd

Hele dag

Reacties zijn gesloten.