Cursus Mentoraat (3 dagen)

We bieden deze cursus aan i.s.m. Vista College vandaar locatie Sibemaweg 20 Maastricht, Trainer Richard Jansen.

Wil je deelnemen mail dan naar samenleren@stozuidlimburg.nl

Wat heeft er recent gespeeld op groepsniveau, leerlingenniveau en ouderniveau? En tegen welk groeps-,
leerling- of oudervraagstuk zie je als mentor erg op de komende periode? Wil je meer zicht krijgen op je
eigen kwaliteiten en verbeterpunten in je rol als mentor? Neem dan zeker deel. Het kunnen onderkennen
van kritische situaties bij mentorstudenten en weten hoe op deze kritische situaties in te kunnen spelen
staan centraal. We oefenen hierbij met gespreksvaardigheden met de student, ouders en collega docenten.
Jouw resultaat:

 • Effectief voeren van begeleidingsgesprekken met mentorleerlingen
 • Effectief voeren van klassenmanagement, om zo een positief groepsklimaat te creëren
 • Effectief omgaan met weerstand bij leerlingen of in de groep
 • Effectief kunnen voeren van gesprekken met (kritische) ouders
 • Effectief kunnen reageren op kritische situaties bij leerlingen
 •  
 • Er wordt gewerkt met korte stukjes theorie (30%), gevolgd door praktische oefeningen (70%) zowel plenair
  als ook in subgroepen. Hierbij richten we ons ook nadrukkelijk op de persoonlijke ontwikkeling van de
  deelnemer zelf! De trainers hebben zelf ruime onderwijservaring en kennen het onderwijs van binnen uit.
  Door de grote ervaring kunnen onze trainers goed inspelen op actuele vraagstukken en kan er – indien het
  passend is voor de hele groep – op onderdelen afgeweken worden van het programma. We baseren ons op
  de uitgangspunten van de contextuele leerlingbegeleiding, zoals beschreven in ons boek ‘Tussen thuis en
  school’ en in het handboek ‘Voor elke mentor’. Verder kenmerken onze trainingen zich door een ruime
  aandacht voor de casuïstiek uit de groep zelf. De actualiteit van de deelnemers staat centraal. Wat heeft er
  recent gespeeld op groepsniveau (dag 1), leerlingenniveau (dag 2) en ouderniveau (dag 3)? En tegen welk
  groeps-, leerling- of oudervraagstuk ziet de mentor erg op de komende periode? Door deze aanpak ervaren
  de deelnemers veel erkenning voor hun inzet, maar durven ze zich ook veilig uit te spreken over hun
  worstelingen en/of leervragen.
  Inhoud:

 • Dag 1 Groepsniveau
  Gaat over de kansen die de mentor heeft aan het prille begin van het schooljaar. Uitgangspunt is dat
  groepen in de eerste momenten van samenkomen, afwachtend zijn en daardoor (positief) beïnvloedbaar.
  Op deze trainingsdag wordt onder meer ingegaan op het motiverende proces, maar wordt ook gewerkt met
  praktische handvatten in de begeleiding van de groep. Deze dag is bedoeld om handvatten te geven om in
  een vroeg stadium invloed uit te oefenen op gewenst gedrag. Daarbij staat centraal dat de opbrengst van
  positieve groepen meer is dan een goede sfeer, namelijk dat de veiligheid in het systeem school toeneemt
  en ook dat de leerbereidheid groeit. Verder wordt er in positieve groepen beduidend minder gepest. Tot slot
  besteden aandacht aan het op praktische en verdiepende wijze inzicht te krijgen in hoe je anders kunt
  reageren op destructief gedrag in groepen, waarvan pesten de meest voorkomende is.
 • Dag 2 Studentniveau
  Op de tweede dag gaat de groep werken aan gesprekstechnieken. Vanuit het schema van Andre Konig,
  omschreven in het handboek ‘Voor elke mentor’, wordt op herkenbare wijze het interventie-instrumentarium
  uitgebreid. We werken daarbij actief met casuïstiek uit de groep zelf. We richten ons op hoe je ruimte kunt
  geven aan de leerling, zodat deze vanuit toenemend vertrouwen bereid is zich uit te spreken over de
  ‘achterkant’ van gedrag. Aansluitend op oplossingsgerichte gesprekstechnieken, werken wij vanuit de
  contextuele visie de diepte in. Hoe voer je gesprekken, zonder dat je het systeem van de leerling vergeet?
  Op welke manier stel je verbindende vragen, die leerlingen het gevoel geven zich veilig te kunnen
  uitspreken over kwetsbare onderwerpen?
  Dag 3 Ouderniveau
  De derde dag staat de samenwerking met ouders centraal. Ortho Consult geeft trainingen vanuit de
  contextuele visie van Nagy. Daarbij staat de diepgewortelde loyaliteit tussen ouder en kind centraal. De
  derde dag geeft diepgaande inzichten in hoe je samen kunt (of eigenlijk moet) werken met ouders vanuit
  onze kerngedachte: hoe kritischer de ouders, hoe harder je moet samenwerken. De deelnemers krijgen een
  verrijkende kijk op gedrag vanuit een contextueel systeemperspectief. Hoe kun je de groeiruimte van
  kinderen positief sturen, door samen te werken met meewerkende ouders, maar ook door samen te blijven
  werken met ouders die te veel of te weinig vragen van hun kind, of ouders die teveel, te weinig of verkeerde
  dingen vragen aan de school. Een van de cruciale basishoudingen die daarbij hoort, meerzijdige
  partijdigheid, wordt door de trainer uitgebreid met de groep geoefend.
 • Locatie:
  Sibemaweg 20, 6224 DC Maastricht

Datum

nov 06 2023
Expired!

Tijd

09:00 - 15:30
Categorie

Reacties zijn gesloten.