Groenewald biedt techniektalent de ruimte

Al jaren stroomt gemiddeld zo’n 20% van de vmbo-tl leerlingen van Groenewald uit naar vervolgopleidingen in de techniek. Het type opleidingen is zeer wisselend, het ene jaar zit procestechniek in de lift, het andere jaar laboratoriumtechniek, en vervolgens weer werktuigbouwkunde. Leerlingen onderling beïnvloeden elkaar, maar ook de PR van de verschillende opleidingen speelt een belangrijke rol. Ook van de kader- en basisleerlingen, die uitstromen binnen het profiel Z&W kiezen zowel jongens als meisjes voor techniek. Schildertechniek, bouwtechniek en motorvoertuigentechniek zijn de favorieten.

Groenewald draagt het techniekonderwijs een warm hart toe. Bij bedrijven in de nabijheid is een duidelijke vraag naar geschoold personeel en bestaat zelfs de angst dat de juiste professionals steeds moeilijker te krijgen zijn. Met medewerking van STO en Bouwmensen Limburg, vlak om de hoek bij Groenewald, is een drietal projecten gestart waarin techniek(onderwijs) extra gepromoot wordt.

 

Extra praktische sectororiëntatie techniek
De kader/basis-leerlingen hebben in leerjaar 2 een blokuur in de week LOB-projecten en daarnaast drie perioden praktische sectororiëntatie van 7 tot 8 dagen aaneengesloten. In januari, nadat de leerling met de mentor en ouders heeft gesproken, worden leerlingen die die kenbaar hebben gemaakt interesse te hebben in techniek(onderwijs) geregistreerd. Deze leerlingen worden uitgenodigd deel te nemen aan het bouwen van een zeepkist. In groepjes van 3 tot 4 leerlingen bouwen ze een zeepkist op het terrein, en met de ondersteuning, van Bouwmensen Limburg. De afsluiting is een daadwerkelijke zeepkistenrace.

Keuzevak “Techniek; bouwen vanaf het fundament”
De bovenbouwleerlingen kader/basis kunnen verschillende keuzevakken volgen. Sinds schooljaar ’20-’21 starten ze met een keuzevak in de techniek. De basis is het bestaande keuzevak ‘Bouwen vanaf het fundament’. Het fundament staat daarin ook voor het fundament leggen voor toekomstig techniekonderwijs op mbo-niveau. Er komen allerlei vaardigheden aan bod.
19 leerlingen van Groenewald starten met dit keuzevak dat wordt gegeven in samenwerking met Bouwmensen Limburg.

Opstart van een vernieuwd vmbo-tl
Vernieuwing vmbo-tl betekent voor Groenewald een streven dat alle tl-leerlingen in zes theorievakken eindexamen gaan doen en daarnaast één praktijkspecialisatie afronden. Deze specialisatie vindt plaats in leerjaar 4 en wordt vooraf gegaan door een aantal LOB-modules in leerjaar 3.
Een van de LOB-modules is specifiek gericht op techniek. Hierin passeert een ruim scala aan ‘technieken’ de revue, waaronder besturingstechnieken en robotica. Daarin heeft Groenewald al veel ervaring en dus ook veel materiaal.
Eindexamenkandidaten die kiezen voor een specialisatie techniek in leerjaar 4, gaan zoveel mogelijk buitenshuis leren bij bedrijven in de nabijheid van de school.