Experileer VMBO Maastricht ontving 38 onderwijsprofessionals

Adri Peijnenburg, trendontwikkelaar & expert vmbo & mbo Techniek en Technologie van Pijnenburg Techniek Scouting organiseerde eind mei een tweedaagse studiedag & intervisie voor onderwijsprofessionals naar Maastricht en Vlaanderen. Er werd gekeken naar het Techniekonderwijs van morgen voor het po – vo – mbo, de trends en ontwikkelingen en de te zetten stappen voor aantrekkelijk en toekomstbestendig techniekonderwijs. De rode draad van het programma is de hybride leeromgeving van morgen en hoe we jongeren kunnen boeien en binden voor Techniek. Ook Experileer van VMBO Maastricht was een bewust onderdeel van het programma.

Succeservaringen opdoen

De 38 deelnemers, onder andere schooldirecteuren, adjunct-directeuren, bestuurders, beleidsmedewerkers onderwijs van gemeenten, STO-projectleiders uit heel het land startten de tweedaagse in Experileer, een inspirerend lokaal waar met name PO-leerlingen worden ondergedompeld in de wereld van het Ontdekkend, Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren. ‘Stichting LVO, Stichting Kom Leren en Mosalira ontwikkelden met Experileer een uniek onderwijsconcept in samenwerking met het PO, bedrijven/instellingen en het mbo’, vertelt een enthousiaste Adri Peijnenburg. ‘De leerlingen die Experileer bezoeken ervaren en beleven op een bijzondere manier techniek en technologie. Niet dat iedereen voor deze richting gaat kiezen, maar het is wel een succeservaring. Dat is zo belangrijk! Experileer krijgt het vertrouwen van de directie, ze worden goed gefaciliteerd, iedereen is betrokken en voelt zich eigenaar. Verder zijn de opdrachten voor de leerlingen betekenisvol en borgen de doelen uit het PO en onderbouw VO. Ook worden de PO-docenten sterk betrokken en ze zijn zeer enthousiast. De school en Sterk Techniekonderwijs Limburg maakte bovendien voor dit alles middelen vrij om het  continu door te ontwikkelen met onderwerpen uit de arbeidsmarkt van morgen.’

Experileer

STO-bedrijvencoördinator Roel de Vries heette het gezelschap onderwijsprofessionals van harte welkom en vertelde enthousiast over het vmbo, Experileer, de koppeling met PO-VO-mbo en wat de STO-gelden hierin betekenden. Om te inspireren en ook zijn gehoor mee te nemen wat ze doen en hoe ver ze in Maastricht al zijn. Roel: ‘We richten ons vooral op groep 7. Die hebben nog niet zoals leerlingen uit groep 8 al een keuze gemaakt. We hebben de website experileer.nl in het leven geroepen waar scholen zich kunnen aanmelden voor een bezoek. De maand juni gebruiken we weer om alle scholen te bezoeken om ze te inspireren en enthousiasmeren om Experileer te zoeken. We bieden een volledig programma voor een ochtenddeel aan. Het enige dat een leerkracht hoeft te doen is groepjes maken en wij zorgen (met onder andere STO-geld) voor busvervoer van en terug naar school. Sinds de start twee jaar geleden zitten we helemaal volgepland; we ontvingen jaarlijks maar liefst zo’n zeventig groepen 7! We zijn nu toe aan een volgende stap: docenten kunnen bij ons uit drie thema’s kiezen: aqua technology, smart technology en mobility. Vervolgens koppelen we er praktische opdrachten aan waardoor bepaalde leerdoelen in het lesprogramma kunnen vervallen. Die worden dan op een innovatieve manier opnieuw ingevuld.’

Reflecties deelnemers tweedaagse

‘Ze hebben het bij Experileer goed doordacht; een prettige en goed geoutilleerde ruimte, een goede samenwerking met bedrijven, het vervoer van de leerlingen prima geregeld etc’, stelt Martha Bergsma, directeur van basisschool Noorderlicht in Zoetermeer. ‘Ik ben wel heel benieuwd welke leerdoelen de kinderen hier bereiken en hoe je dat dan in het lesprogramma kunt wegstrepen. Daar ga ik Roel nog op bevragen! Verder ben ik erg enthousiast over het feit dat er in Maastricht maar één Doelab is waar alle scholen naar toe komen. Zover zijn wij in Zoetermeer nog niet helaas.’

Ook Rick Dokter, docent Techniek en projectleider STO in Veendam is positief: ‘We gaan samen met de basisscholen een TechniekLab opzetten en we willen graag inspiratie opdoen. We zijn vooral enthousiast geworden hoe ze hier de scholen bezoeken en daar iets leuks achterlaten waardoor het onderwerp bij de leerlingen blijft leven en ze thuis een concreet gespreksonderwerp hebben.’

Marc van der Meer, zelfstandig onderzoeker en landelijk adviseur van het PIE-domein en de mbo—sector: ‘Ik kijk wat er in Nederland en Vlaanderen gebeurt op het vlak van vernieuwingen in het onderwijs en welke invloed heeft dat op de verschillende domeinen. Zo ben ik bezig met een verkenning voor de PABO en zie bijvoorbeeld kinderen uit het PO bij Experileer rondlopen. Ik neem meteen mee dat ze hier een vernieuwing hebben in de technische oriëntatie van groep 7-leerlingen en wat dat betekent voor de lerarenopleiding. Daarnaast gaf conrector Christiane Lenaerts in haar praatje aan dat ze voornemens zijn bij de praktische HAVO om te zien hoe de verschillende profielen hierbij worden betrokken. Ik ben dan heel benieuwd hoe ver ze daar mee zijn en hoe ze dat aanpakken.’

*Tijdens de tweede dag van de studiereis werd onder andere een bezoek gebracht aan twee techniekcampussen in Vlaanderen: de campus MOSA-RT & STEAM (waar de West-Vlaamse STEAM-wedstrijden worden gehouden) in Maaseik en CORDA Campus in Hasselt, een hotspot voor startups, scale-ups en gevestigde bedrijven.