Tips voor leren buiten de school

Er zijn veel mogelijke manieren om te leren buiten de schoolmuren. In het
artikel Leren buiten de school hebben we een aantal mogelijke activiteiten
voorgesteld. In dit begeleidende artikel vindt u concrete tips, draaiboeken en
aandachtspunten.

Download E-book