Bedrijvenflyer voor samenwerking met techniekonderwijs

Het enthousiasme bij het bedrijfsleven om samen te werken is fors toegenomen de afgelopen jaren. Bedrijven beseffen meer en meer dat ze het onderwijs nodig hebben, andersom was dit vaak al zo. Wilt u een bedrijf of instelling benaderen om mee te doen in de samenwerking of heeft u binnenkort een bijeenkomst met bedrijven? In de bedrijvenflyer staat wat Sterk Techniekonderwijs inhoudt, welke kansen samenwerking biedt en welke rol het bedrijfsleven kan spelen.

Download E-book