Docenten VMBO Maastricht maken kennis met de bouw

Op donderdag 26 november 2020 bezochten een aantal docenten van VMBO Maastricht Bouwmensen Limburg. Ze kregen informatie over hoe de opleiding daar te werk gaat en namen een kijkje in de praktijklokalen.

De vmbo-docenten vonden het prachtig om te zien hoe bij Bouwmensen Limburg de talenten van leerlingen gebruikt en verder ontwikkeld worden. Tanja Schrijnemakers, docent Frans bij VMBO Maastricht: “Er wordt ingezet op de praktijk en de toekomst van leerlingen. Na afronding van de opleiding is er vrijwel altijd baangarantie en leerlingen worden al tijdens hun stage betaald. Dit motiveert de jongeren om werk te maken van hun opleiding.”

Uitdaging voor leerlingen
De praktijklokalen bij Bouwmensen zijn helemaal ingericht zoals de werkplek dat later ook zal zijn. Het lokaal van de schilderafdeling die kortgeleden is gestart was nog in opbouw, maar de leerlingen hadden er al iets moois van gemaakt. Het was duidelijk hun eigen lokaal met een zelfgemaakte trap en kozijnen. Na de rondleiding gingen de vmbo-docenten ook zelf aan de slag met dakpannen leggen. Eerst konden ze zelf wat ‘aanrommelen’, zoals ze zelf zeggen, daarna kregen ze uitleg en ging het een stuk beter. Net als de leerlingen dus; leren door te doen.

Bouwmensen is een stichting van aannemers in Limburg met als gezamenlijke doel het opleiden van leerlingen voor de bouw. VISTA verzorgt de theorie voor de mbo-leerlingen, Bouwmensen Limburg de praktijk. Voor docenten van het vmbo was het erg interessant om een kijkje te nemen bij een echte praktijkopleiding. Tanja: “Leerlingen die al weten dat ze later in de bouw willen werken, moeten zo vroeg mogelijk kunnen beginnen met het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. Maar veel facetten van de bouwsector zijn voor leerlingen onbekend terrein. Eigenlijk zouden alle brugklassers de mogelijkheid moeten krijgen om praktijklessen te volgen en op deze manier kennis te maken met de bouw.” Het was een interessante en inspirerende ochtend, die zeker tot verdere samenwerking gaat leiden.