Bijeenkomst coördinatoren van STO Zuid- en Noord-Limburg

Na een start met koffie en vlaai in het Discovery Museum in Kerkrade begon de ochtend van 27 september met het openingswoord door dagvoorzitter Mark in ’t Veld. De eerste presentatie was van professionalisering- en ontwikkelingscoördinatoren Linda Verlinden en Erik Krutzer. Ze namen de coördinatoren van STO Zuid- en Noord-Limburg mee in de wereld van professionele ontwikkeling en de verschillende mogelijkheden die er zijn om het werk te verbeteren. Vervolgens hield programmadirecteur van het museum Gène Bertrand een betoog over de vele manieren waarop het museum een waardevolle rol kan spelen in het onderwijs en visa versa.

Het was fascinerend te horen hoe het museum educatieve ervaringen biedt die aansluiten bij de leerbehoeften van studenten. Deze interactie tussen onderwijs en cultuur zal zeker bijdragen aan een verrijking van ons curriculum.

Bevorderen samenwerking

Na deze inspirerende presentaties maakte iedereen onder leiding van In ’t Veld op een informele manier kennis met elkaar. Dit gebeurde door speeddaten en een samenwerkingsopdracht. Het toonde aan hoe snel en effectief iedereen met elkaar kon samenwerken. Deze activiteit droeg ongetwijfeld bij aan het creëren van een sterker netwerk en het bevorderen van samenwerking tussen de coördinatoren in heel Limburg.

Astrid Marissen, coördinator Experiencenter in Venlo: ‘Ik leerde van Hilda Teuwen, coördinator POVO – Bovenschools Coördinator Wetenschap & Technologie dat zij een mooie samenwerking hebben met het lokale bedrijfsleven. Zij starten in het PO met een gastles van praktijkmensen in combinatie met een opdracht op school -gefaciliteerd door hun Doelab-, gevolgd door een toffe afsluiting die meteen een challenge is waarbij het bedrijf ook jury is. Binnenkort hebben wij een event waar allerhande bedrijven uit de regio zich presenteren aan leerlingen; ik ga het idee daar zeker bij enkele enthousiaste bedrijven droppen of er animo voor is.’

Financiële kansen

Het ochtendprogramma sloot af met een terugblik op de ochtend door Bart Alofs van STEAM Limburg. Vervolgens was er een presentatie over de mogelijkheden van het groeifonds voor STO door Lieke Meijer van het landelijke platform Talent voor Technologie. Hier werden verschillende financiële kansen en ondersteuningsmogelijkheden belicht die kunnen helpen bij het realiseren van projecten en initiatieven. Ze gaf aan dat ze samen met ministerie van OCW een plan hebben ingediend voor het versterken en verduurzamen van betatechniek in funderend onderwijs. Ze zijn nu vooral informatie aan het ophalen in het veld om te kijken waar het subsidiegeld aan kan worden besteed. Hun ambitie is hoog: “dekkend, effectief en kwalitatief hoogstaand betatechnisch onderwijs voor elke leerling in het funderend onderwijs”. De aanwezigen werden uitgedaagd om mee te denken. Er werden veel ideeën uitgewisseld, waarmee Lieke en haar collega’s weer verder kunnen.

 

Zaadjes geplant

Na een smakelijke lunch kreeg iedereen de vrijheid om het museum te verkennen en zichzelf onder te dompelen in het leven van de museumdirecteur en om de culturele rijkdom van het museum te ervaren. Het was een inspirerende en motiverende dag vol presentaties en activiteiten. Hat zaadje voor verdere samenwerking en het delen van kennis en ervaring binnen STO Zuid- en Noord-Limburg is geplant!

 

www.stozuidlimburg.nl kijk bij medewerkers naar de opleidingskalender en het e-learning aanbod. Heb je nog professionaliseringvragen mail dan naar info@stozuidlimburg.nl