Maak kennis met de bedrijvencoördinator STO Maastricht

In elke regio coördineert iemand de contacten en samenwerking met het bedrijfsleven. Voor het stedelijk gebied Maastricht is dat Roel de Vries. Daarnaast neemt hij op dit moment de honneurs waar voor het Heuvelland. Hij stelt zich graag even aan je voor:

Mijn naam is Roel de Vries. Als bedrijvencontactpersoon STO leg ik verbindingen tussen scholen en bedrijven en andersom. We hebben elkaar nodig en kunnen gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. In overleg met de contactpersonen binnen de scholen initieer en coördineer ik contacten met bedrijven voor en door de school. Na afloop evalueer ik hoe het contact tussen school en bedrijf is verlopen. Het samen (op)bouwen en borgen van huidige bedrijvencontacten zal in overleg plaatsvinden en is een van mijn voornaamste taken.

Op dit moment vinden met verschillende bedrijven gesprekken plaats. Zo werkt De Vries brandpreventie mee om techniekonderwijs te stimuleren bij leerlingen. Ook bij De Vries brandpreventie is er een tekort aan personeel. Ze werken daarom graag samen met scholen om leerlingen te enthousiasmeren voor de techniekbranche. Bij het Bonnefanten College heeft De Vries brandpreventie in het kader van LOB een gastles gegeven. Ze hebben de leerlingen meegenomen in wat het bedrijf doet en het beroep installatiemonteur. Bij VMBO Maastricht wordt ook gekeken naar mogelijkheden om gastlessen te verzorgen aan bovenbouwleerlingen met het profiel PIE.

Ook brugklassers worden al meegenomen in de praktijk. Op 21 oktober organiseert Vita Talalay, de maker van het originele latexmatras, een rondleiding voor de bk-brugklasleerlingen van het Bernard Lievegoed College. Directeur Peter Pleunis neemt ze mee in de diverse functies die je binnen het bedrijf kunt uitoefenen, de producten en het productieproces.

Voor specifieke (hulp)vragen en/of suggesties met betrekking tot bedrijvencontacten ben ik bereikbaar via mail: roel.devries@stichtinglvo.nl.